در نهایت برنده‌ی آن مذاکره باشید و بتوانید محصول را بفروشید….

همانطور که بهترین، سریع‏‌ترین و راحت‏‌ترین راه برای آموختن ورزش نگاه کردن و تقلید کردن از قهرمان آن ورزش است، در امر فروش نیز باید با نگاه کردن و تقلید کردن سعی در یادگیری تکنیک‌های فروش داشته باشید.